Индивидуален пътнически асистент

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

ИНДИВИДУАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

В ДИРЕКЦИЯ „ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Информирано и компетентно съдействие на хора с увреждания;
 • Асистиране на пътници в инвалидна количка;
 • Асистиране на незрящи или с увредено зрение пътници;
 • Асистиране на пътници с увреден слух;
 • Асистиране на пътници с умствени/психологически проблеми;
 • Вежливо, дискретно и приветливо отношение към пътниците при зачитане на тяхното достойнство;
 • Умения за движение по перона и работа със специализираните средства (микробус и амбулифт).

ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Желание за работа в колектив и поемане на отговорност в стресови ситуации;
 • Владеене на английски език на добро разговорно ниво;
 • Възможност за поемане на смени в гъвкаво работно време и при полагане на нощен труд;
 • Бързина, съобразителност, отговорност, зачитане на йерархията.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Спазва графика за работа и работно време;
 • Отговаря за безопасноста на труда и спазване реда и трудовата дисциплина;
 • Носи имуществена и дисциплинарна отговорност.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: Средно/висше;
 • Квалификационни изисквания: владеене на английски език;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория Б;
 • Допълнителна квалификация: специализирани курсове и семинари относно спецификата на видовете увреждания и съдействието на пътници с ограничена подвижност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:                              

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 22.08.2019. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.