ИНФОРМАТОР ПЪТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„ИНФОРМАТОР ПЪТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

В ДИРЕКЦИЯ „ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ”, ОТДЕЛ  „ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР”, СЕКТОР „ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Предоставя персонално, по телефона и чрез системите за гласово оповестяване точна информация за разписанието на полетите, изпълнявани от „Летище София“ и за тяхното актуално състояние;
 • Предоставя съответната информация коректно, изчерпателно и вежливо;
 • Познава системата за полетна информация и техническите средства, предоставени за служебно ползване;
 • Изпълнява и други задачи, възложени от прекия ръководител.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Отговаря за спазването на технологичната и трудова дисциплина;
 • Носи отговорност за опазване на фирмената тайна;

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование - средно;
 • Работа с офис техника  - компютър, софтуерни програми;
 • Професионален опит в обслужване на клиенти;
 • Владеене на английски език – задължително (ниво комуникация), владеенето на допълнителен език е предимство;
 • Лични качества - отлични комуникативни умения, общуване с клиенти,  работа в екип, организираност, способност за вземане на самостоятелни решения в екстремни ситуации, отговорност при изпълнение на задачите;
 • Възможност за работа на график.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при добри условия;
 • Добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 12.06.2019. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.