Митническа и гранична проверка

Гишетата за митническа и паспортна проверка са разположени след пунктовете за проверка по сигурност на пътниците и ръчния им багаж.

Ваше задължение е да се осведомите предварително за митническите и паспортно-визовите изисквания на страните, за които пътувате. Обърнете внимание на валидността на вашите документи.

Гишетата за гранична проверка на Терминал 2 на Летище София са оборудвани с устройства за разчитане на мобилни бордни карти.