МОНТЬОР ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИ И ОБОРУДВАНЕ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

МОНТЬОР ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИ И ОБОРУДВАНЕ

В ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ГСМ”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Поддръжка и ремонт на технически средства, /машини и съоръжения/, ползвани в процеса на доставка, съхранение и раздаване на горива и специални течности.
 • Извършва ежедневен преглед на техническите средства, машини и съоръжения.
 • Извършва техническо обслужване на автоцистерни и стационарни съоръжения, съобразно изданията на “Joint Inspection  Group” и „Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхранение и зареждане на въздухоплавателните средства с ГСМ“.
 • Съдейства на други дирекции и външни организации и фирми при извършване на мероприятия и ремонтни дейности.
 • Стриктно спазва изискванията и сроковете за съответните проверки и отчетна документация.
 • Материално отговорно лице /МОЛ/, получава, събира, съхранява, разходва или отчита материали или имущество.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно специално – механотехника или електротехника.
 • Професионален опит – работата изисква 5 /пет/ години професионална практика, в т.ч. 3 /три/ години във въздушния транспорт.
 • Изисква се трета квалификационна група за електробезопасност, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа с електрообзавеждането с напрежение до 1000  волта“. Периодичност за провеждане на обучение и изпит – през две години.
 • Допълнителна квалификация: специално оборудване на горивозареждащи автоцистерни, познаване на стационарни съоръжения за съхранение на авиационни ГСМ.
 • Технически умения: поддръжка и ремонт на технически средства, машини и съоръжения – помпи, възли, агрегати, КИП.
 • Компютърна грамотност.
 • Владеене на чужди езици: английски и руски – основно ниво.
 • Лични качества: съобразителност, оперативност, наблюдателност, инициативност , способност за вземане на технически решения.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за работа в солидна компания.
 • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.
 • Възможност за обучение и професионално развитие.
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

 

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на e-mail: [email protected] в срок до 11.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.