Покани

Дата на публикуване 09/06/2021

Покана до всички заинтересовани лица за събиране на оферти за изпълнение на услуга: „Разделно събиране, извозване и последващо третиране на рециклируеми отпадъци от въздухоплавателните средства и търговските обекти, както и отпадъци от хартия, картон, стъкло и пластмаса от административните офиси на летище София“ и приложенията към нея.

 

Дата на публикуване 08/07/2021

Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София

 

Дата на побликуване

Доставка на въздушни филтри /касетъчни, джобни и карбонови/ за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 на летище София

 

Дата на публикуване 23/07/2021

Покана до всички заинтересовани лица за събиране на оферти за изпълнение на услуга: „Разделно събиране, изкупуване и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, временно съхранявани от „СОФ Кънект” АД”.

 

Дата на публикуване 08/09/2021

Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата  за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2”.