ПОЛЕТНИ ОПЕРАЦИИ

 • Организация, координация и асистиране при подготовка на полета, включително полетна документация
 • Транспортиране, затоварване и разтоварване на багажи, карго и поща
 • Контрол на затоварването, телекомуникации и база данни
 • Вътрешно и външно почистване на ВС
 • Антиобледенителна обработка на ВС
 • Зареждане на ВС с питейна вода и обслужване на санитарни възли
 • Наземно електрозахранване
 • Зареждане с кислород
 • Отопление на салоните на ВС
 • Контрол на съхранението на контейнери и палети
 • Връзка с местните власти, доставчиците на гориво, службите за зареждане на бордния бюфет
 • Хотелско настаняване и транспорт за пътници и екипажи