РАБОТНИК, ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: РАБОТНИК, ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ

В ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ГСМ”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Извършва качествен ремонт и поддръжка на гумите и джантите за МПС и СОТ.
 • Вулканизира гумени изделия  и гуми.
 • Извършва смяната на летни и зимни гуми, съобразно сезона.
 • Отговаря за съхранението на свалените от МПС, но годни за експлоатация гуми.
 • Извършва отчитане и предаване на износените гуми.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Притежаване на втора квалификационна група за обслужване на електрически уреди и съоръжения.
 • Умение за работа с измервателните уреди, повдигателни съоръжения, различни електрически, пневматични машини и инструменти.
 • Образование: средно.
 • Професионален опит – 3 години.
 • Оперативност, експедитивност и способност за вземане на самостоятелни решения при експлоатацията и ремонта на гумите за МПС, СОТ и ПМ.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Дългосрочен ангажимент.
 • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.
 • Възможност за обучение и професионално развитие.
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 08.11.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.