РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ-АВТОТРАНСПОРТ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ-АВТОТРАНСПОРТ

В ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ГСМ”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Ръководи, организира и контролира цялостната дейност на отдела.
 • Познава детайлно МПС, СОТ, ПМ и констатира неизправностите им.
 • Организира, ръководи и контролира техническо обслужване и текущи прегледи на автомобилния парк, зачислен към отдела.
 • Следи за своевременно преминаване на годишен технически преглед /ГТП/ на автомобилите с държавни регистрационни номера, числящи се към Автопарка на Летище София.
 • Координира дейностите, свързани със Застраховки на автомобили и техника.
 • Контролира безопасността на труда и спазване процедурите в отдела, при изпълнение функционалните задължения на подчинените си.
 • Носи имуществена отговорност за поверените му технически средства.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: висше - икономика на транспорта или инженер по двигатели с  вътрешно горене.
 • Трудов стаж: 5 /пет/ години практика в областта на транспорта.
 • Да познава СОТ, ПМ и МПС и специалното им оборудване, технологията за ремонт на техниката.
 • Компютърна грамотност: Windows, MS Office, делова кореспонденция.
 • Владеене на английски език.
 • Оперативност и способност за вземане на решения с голяма отговорност, при организацията на работата в отдела. Инициативност при усъвършенстване на дейността и лоялност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Дългосрочен ангажимент.
 • Мотивиращо заплащане и допълнителен социален пакет.
 • Отлични условия за професионално развитие и възможност за обучение.
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 28.11.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.