Специалист кадастър и регулации

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: СПЕЦИАЛИСТ КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Поддържа и актуализира кадастралните и регулационни планове на Летищен комплекс – София.
 • Осъществява координация между летищните служби и всички държавни и общински организации.
 • Участва в изготвянето на необходимата документация за получаване на съгласувателни и разрешителни документи, свързани с дейността на „Летище София“.
 • Подготвя необходимата документация за извършване на сделки с недвижими имоти и земи, свързани с „Летище София“.
 • Организира и участва в изготвянето на доклади и становища по възложени проекти.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: висше с профил геодезия, архитектура или друг инженер в областта на строителството.
 • Професионален опит в областта на проектирането и строителството (минимум 3 години).
 • Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо).
 • Умение за работа с MS Office, графични приложения и електронни таблици.
 • Оперативност, експедитивност и способност за решаване на задачи при дефицит на време.
 • Отлични комуникативни умения при работа с външни и вътрешни партньори.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Дългосрочен ангажимент.
 • Възможност за обучение и професионално развитие.
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.
 • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 20.11.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.