СЪТРУДНИК ОХРАНА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

СЪТРУДНИК ОХРАНА

В ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Работи на пункт за проверка сигурност на пътници и ръчен багаж, оборудван с рентгенов апарат за

пролъчване на вещи и ръчни багажи, в среда с йонизиращи лъчения.

2. Работи с рентгеново оборудване.

3. Работи с оборудване за откриване на течни експлозиви (LEDS).

4. Работи с оборудване за откриване на следи от експлозиви (ETD).

5. Извършва ръчно претърсване на пътници, лица, които не са пътници, ръчен багаж и пренасяни вещи.

ОТГОВОРНОСТИ:

  1. 1. Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.
  2. 2. Носи отговорност за допуснати действия насочени срещу сигурността на летище София и своевременно информира оторизираните длъжностни лица и служби.
  3. 3. Спазва графика за работа и работно време.
  4. 4. Носи имуществена и дисциплинарна отговорност: за спазване изискванията на КТ, КТД, правилник за вътрешния трудов ред, техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, сигурност и всички нормативни актове, отнасящи се за дейността.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Образование: Средно или средно специално.
  2. Квалификационни изисквания: Владеене и ползване на чужди езици: Да владее добре говоримо английски език и по възможност втори чужд език.
  3. Умения:

3.1.  Бърза реакция и оценка на конкретна ситуация;

3.2.  Умения за общуване с хора;

3.3.  Умения за работа с технически средства;

3.4.  Умения за работа в екип.

4. Изисквания свързани с психо-физическата годност на лицето за заемане на длъжността:

4.1. Да е в състояние да чете правилно номерата на МПС от дистанция 23 м и да е в състояние да чете етикети

 на бутилки със спирт, течности, аерозоли и гелове на разстояние от 30-50 см;

4.2. Да има цветово възприемане;

4.3. Да  чува  радио или телефонна  комуникация,  звукови  сигнали  емитирани  от техниката за сигурност,

 и средна степен на висота на човешка реч на разстояние от 2,5 метра в тиха стая;

4.4.  Да не е зависим от алкохол и наркотици;

4.5.  Да притежава способност за наблюдение и концентрация до степен, позволяваща да извършват

 задълженията си ефективно;

4.6.  Да не е осъждан;

4.7. Срещу него да не е образувано предварително производство, дознание или  следствено дело за

извършено престъпление;

4.8.  Да няма психически заболявания и да не се води на отчет в психодиспансер;

4.9.Да притежава психологични качества за извършваната дейност.

4.10.Да не е укривал доходи, печалби, имущества и сделки с тях.

5. Лични качества:

5.1. Лоялност;

5.2. Наблюдателност, инициативност, прецизност, комуникативност.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

  • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
  • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки;
  • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение Ви интересува, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 21.11.2018г. на адрес: бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail адрес: [email protected]

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.