Телефони за информация

+359 2 937 2211 – денонощно
+359 2 937 2212 – денонощно
+359 2 937 2213 – денонощно

 

 

 

 

Гишета за летищна и туристическа информация: от първи до последен полет

Терминал 1 - Заминаване, обществена зона
Терминал 1 - Пристигане, обществена зона
Терминал 2 - Атриум