Припомняме, че течностите, аерозолите и геловете, закупени от магазините,
разположени в гранична зона, се поставят в специален запечатан плик, като неговата цялост не бива да бъде нарушавана до достигане на крайната дестинация.