Туристическа информация

Актуална и полезна информация за град София и околността пристигащите пътници могат да получат на гишетата за летищна и туристическа информация, разположени в обществените зони на Терминал 1 и Терминал 2.