Чистач на самолет

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

СЛУЖИТЕЛ, ЧИСТАЧ НА САМОЛЕТ

В ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ” 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Познава условията за обслужване на отделните авиокомпании и своевременно се информира за настъпили промени;
 • Разчитане и анализиране на технологичния график за почистване и зареждане със санитарни материали на ВС, спазвайки нормативите за време на обслужването им по типове;
 • Почиства подовите настилки, пилотската кабина, санитарните възли (огледала и мивки), кухненския бокс (контейнери за отпадъци, плотове и фурни) и пътническите салони (кресла – наглавки, одеяла, възглавници и колани), маси, джобове, илюминатори и багажните отделения;
 • Експлоатира, почиства и поддържа в добро състояние поверената техника, като предприема действия за своевременно отстраняване на възникналите неизправности;
 • Изпълнява трудовите си задължения, като предлага висока култура на обслужване, проявява добронамереност, учтивост, коректност и съпричастност към колегите;
 • Поддържа висока професионална  квалификация;
 • Уведомява своевременно прекия си ръководител за възникнали проблеми и получени оплаквания;
 • Подпомага колегите си и не допуска прояви, които могат да навредят на интересите и престижа на дружеството.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Спазва графика за работа и работно време;
 • Отговаря за безопасноста на труда и спазване на реда и дисциплината;
 • Носи имуществена и дисциплинарна отговорност.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование - средно;
 • Владеене и ползване на чужд език - желателно е ползването на чужд език;
 • Свидетелство за управление на МПС - категория В.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки;
 • Отлична  възможност за професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 29.04.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.