ШОФЬОР, АВТОБУС

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ"ЕАД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„ШОФЬОР, АВТОБУС”

В ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ГСМ”

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Управлява и обслужва автобуси за транспортиране на пътници и екипажи;
 • Контролира осветлението, отоплението и вентилацията в автобуса;
 • Познава и спазва ЗЗБУТ, ПАБ, ЗДП и ППЗДП за гарантиране на безопасно придвижване;
 • Ежедневно следи техническото състояние на водещото му се МПС, като осигурява безопасността на движение на пътниците и съблюдава спазването на разписанието на самолетите;
 • Поема функциите и задълженията, указани му от Ръководител отдел „Автотранспорт”

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Носи отговорност за опазване на фирмената тайна;
 • Отговаря за техническото състояние и експлоатация и съхранение на водещото му се МПС, икономично разходване на ГСМ, резервни части, гуми и тяхното отчитане;
 • Носи отговорност за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Носи имуществена отговорност за техническите средства;
 • Носи дисциплинарна отговорност.

ИЗИСКВАНИЯ:

Квалификационни изисквания:

 • Образование: средно;
 • Владеене и ползване на чужди езици: ползването на английски или немски език ще се счита за предимство;
 • Свидетелство за правоуправление на МПС – категория D” или D;
 • Валидно Удостоверение за психологическа годност;
 • Валидна Карта за квалификация на водач на МПС – Удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници, съгласно Наредба №41 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Професионален опит - 3 /три/ години на сходна длъжност, изискваща свидетелство за правоуправление на МПС, категория „D” или „D+Е”;

Знания - да познава устройството, действието и правилата за експлоатация на МПС;

Умения:

 • Правилна експлоатация на числящите му се МПС;
 • Следи за недопускане на закъснение.

Лични качества - издръжливост, бдителност, оперативност, способност за вземане на самостоятелни решения по време на работа с МПС.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 08.04.2019г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.