Шофьор, специален автомобил

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 „Шофьор, специален автомобил“

КЪМ ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Умее да работи с всички видове  МПС/СОТ;
 • Следи за техническата изправност на самолето-обслужващата техника и инвентар;
 • Спазва изискванията за здраве и безопасност и противопожарна безопасност;
 • Спазва правилата за движение и безопасност в района на летището.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :

Квалификационни изисквания.

 • Образование: средно;
 • Категория за правоуправление на МПС – кат.”С”.

Владеене и ползване на чужди езици:

 • Желателно е ползването на чужд език.

Професионален опит:

 • Трудов стаж: шест месеца професионална практика.         

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 10.04.2019. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.