ШОФЬОР СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„ШОФЬОР СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ“

В ДИРЕКЦИЯ „ЛОП”, ОТДЕЛ  „ИПА

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Управлява специализиран автомобил за превоз на пътници с ограничена подвижност, асистира на пътници с инвалидни колички с цел безпрепятственото им придвижване на територията на летише София;
 • Познава процедурите за обслужване на пътници с ограничена подвижност и ги прилага стриктно в работата си.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Отговаря за спазването на технологичната и трудова дисциплина;
 • Отговаря за съхранението и профилактиката на наличните съоръжения и помощни средства;
 • Носи отговорност за спазване Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование - средно;
 • Валидна шофьорска книжка, категория С;
 • Работа с офис техника  - компютър, принтер, софтуерни програми;
 • Професионален опит - минимум една година професионална практика;
 • Владеене на английски език - ниво комуникация;
 • Лични качества - оперативност, организираност, способност за вземане на самостоятелни решения в екстремни ситуации, отговорност при изпълнение на задачите, умение за работа в екип;
 • Предимство е познаване действието и експлоатацията  на специализирано оборудване за пътници с ограничена подвижност;
 • Възможност за работа на график.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 15.04.2019. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.