EКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: EКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ

В ДИРЕКЦИЯ „МАРКЕТИНГ, ПОКУПКИ И ЛОГИСТИКА”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Извършва товаро-разтоварна дейност при получаване на стока в склада.
 • Получава новопристигналата стока, като проверява количество и качество й.
 • Подрежда и разпределя стоката в складовите площи по видове.
 • Подготвя стоката в търговски вид за подреждане в магазин.
 • Доставя стоката от склада до съответните магазини, като ги предава на материално отговорното лице от магазина срещу подпис на основание протокол за трансфер.
 • Финансова отчетност. Носи материална отговорност за заскладените стоки.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно.
 • Допълнителна квалификация: шофьорска книжка категория В или по-висока.
 • Лични качества: отговорност, самоорганизираност, издръжливост,  оперативност и  изпълнителност.
 • Трудов стаж: не се изисква.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:         

 • Възможност за работа в солидна компания.
 • Работа в екип от професионалисти при много добри условия.
 • Мотивиращо заплащане и допълнителен социален пакет.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 06.01.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.