01
Nov

Протоколи 1 и 2 за изработка, доставка, въвеждане в експлоатация на несамоходни дизелови агрегати

Протоколи 1 и 2  за възлагане на частна поръчка с наименование „Изработка, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя несамоходни дизелови агрегати  за наземно електрозахранване на ВС”