21
Nov

Сключен договор

"Летище София" ЕАД сключи договор за възлагане на частна поръчка за : "Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства".