23
Apr

Заповед за класиране 1В31

Заповед за класиране 1В31 – приложение към обява от 18 март 2019 г. Търг за предоставяне под наем на помещение с реф. № 1В31 и предназначение „Художествена галерия“, обявен със Заповед №З-227/13.03.2019 г.