Шофьор тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

Шофьор тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, той и работник поддръжка и ремонт

 

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 

 • Познава в детайли и спазва нормативните документи, инструкции и разпореждания, касаещи дейностите по почистване на летателното поле и изпълнява Плана за снегопочистване;
 • Познава функционалните задължения на работниците, ангажирани със снегопочистване, както и на работниците, ангажирани с окосяване на тревните площи;
 • Спазва всички изисквания за осигуряване безопасността на полетите при ръчно почистване на перон, ПР и тревни площи;
 • Приема от предходната и предава на следващата смяна числящата му се техника в изправност;
 • Изпълнява всички указания на „шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, той и работник поддръжка и ремонт – старши“, както и на отговорните служители от дирекция „Транспорт и ГСМ“ за правилна експлоатация на числящата му се техника;
 • При прибиране в гаража, зарежда с ГСМ и подготвя техниката за следващата смяна и издава пътен лист;
 • Участва в поддръжката и ремонта на специализираната техника, както и при СО, ТР и ТО;
 • Познава и спазва нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа и пожарна безопасност;
 • Участва в аварийно-спасителни дейности;
 • При необходимост изпълнява задълженията на работник, поддръжка и ремонт;
 • При необходимост работи с косачки и други машини, които се използват за окосяване и прибиране на тревната маса.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;

 

 • Отговаря за спазването на технологичната и трудова дисциплина;
 • Отговаря за техническото изпълнение, състояние и експлоатация на числящата му се техника, икономично изразходване на ГСМ, резервни части, материали, гуми, както и за правилното им отчитане;
 • Отговаря за изпълнението на всички разпореждания на дежурните в РВД и ЦИК;
 • Отговаря за ненарушаване на критичните чувствителни зони на глисадната и курсова антена;
 • Носи отговорност за спазване Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Носи имуществена и дисциплинарна отговорност.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

Квалификационни изисквания:

 • образование: средно;

Допълнителна квалификация :

 • правоспособност за управление на МПС – категории „С“ и „Е“;

Професионален опит:

 • Трудов стаж – не по-малко от 5 /пет/ години професионална практика като водач на тежкотоварен автомобил и 3 /три/ години опит в снегопочистването;
 • Умения – правилна експлоатация на числящата му се техника и ремонт ТО и СО, ремонт на гуми, измиване, гресиране и др.; правилно водене на радиовръзка.

Лични качества: наблюдателност, вземане на правилни решения по време на работа с кари и метачна машина и техническата им експлоатация, оперативност, инициативност и организационни качества; отговорност при изпълнение на задачите.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:         

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

 

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 26.08.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.