ТЕХНИК СИСТЕМИ ПИС

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

ТЕХНИК СИСТЕМИ  ПИС

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  • Мониторинг, обслужване и поддържа на системите за пожароизвестяване и пожарогасене на територията на дружеството.
  • Участва в мероприятия за монтаж и въвеждане на в редовна експлоатация на нови съоръжения.
  • Участва в аварийно-спасителни дейности на територията на „Летище София“.
  • Води предвидената за обекта технологична и оперативна документация, в т.ч. дневни за предаване и приемане на смяната.
  • Отговаря за изправността и безопасността на обслужваните електрически уреди и съоръжения.

ИЗИСКВАНИЯ:

  • Образование: средно.
  • Професионален опит в мониторинг на ПИС и ПГС – минимум 3 години.
  • Познаване на нормативните актове и изисквания, свързани с охраната на труда, електробезопасността и противопожарната безопасност.
  • Умение за работа с MS Office.
  • Оперативност, експедитивност и способност за решаване на задачи при дефицит на време.

За предимство ще се приеме:

  • Образование: средно-специално с профил „КИП и А“.
  • Професионален опит в поддръжката на ПИС и ПГС.
  • Умение за работа със системи за енергиен мениджмънт.
  • Познания по нормативни актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Дългосрочен ангажимент.
  • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.
  • Възможност за обучение и професионално развитие.
  • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 25.11.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.