ОПЕРАТОР ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ОПЕРАТОР ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО

В ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ГСМ”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Извършва зареждане на автоцистерни и ВС с гориво смазочни материали (ГСМ) и специални течности(СТ) в съответствие с приетите правила и процедури за работа.
 • Извършва ежедневен преглед на автоцистерните, техническите средства, машини и съоръжения в складовата база на отдел „ГСМ” и сигнализира за нередности и повреди.
 • Участва и съдейства при техническото обслужване на автоцистерните.
 • Поддържа техническите средства, машините и съоръженията в техническа изправност.
 • Сътрудничи на химическата лаборатория при пробовземане.
 • Извършва вътрешно складови операции.  Оформя първичен отчетен документ за раздадените/заредени количества ГСМ и СТ.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно.
 • Технически умения, свързани с дейността.
 • Компютърна грамотност.
 • Владеене на чужди езици: английски и руски – ще се приеме за предимство.
 • Наблюдателност и съобразителност, способност за вземане на технически решения.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Дългосрочен ангажимент.
 • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.
 • Възможност за обучение и професионално развитие.
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 28.11.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.