17
Feb

Абонаментно техническо обслужване и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика

17/02/2020

Публикувано становище по чл. 232, ал. 3, т. 1 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”.