31
Mar

Съобщение

00533-2019-0039

Договори с приложения и Обявление за възложена поръчка за обособени позиции 2, 3, 4, 6 и 7, относно обществена поръчка  с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на средства от специална летищна и самолетообслужваща техника, ползвана на Летище София”, по обособени позиции.

Съобщение към поръчка: