06
Apr

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

00533-2020-0010

Разяснениe, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”.

Съобщение към поръчка: