12
Jun

Съобщение

00533-2020-0008

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно”.

 

Съобщение към поръчка: