03
Jun

Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка ,,Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване” за срок от 12 месеца”

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.

Съобщение към поръчка: