Летище София ЕАД е публично предприятие съгласно Закона за публичните предприятия. До април 2021 дружеството оперира Летище София, след което по силата на Договор за концесия, летището се оперира от "СОФ Кънект" АД.

Хотел "Космос"

Летище Балчик

Контактител: +359 (0)2 937 33 22
email: office@sofia-airport.bg